UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3/Q4 - Addtech & Uniflex

15:39 / 1 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016/2017 en nettoomsättning om 1775,1 MSEK vilket motsvarar en ökning med 12,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 127,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,2%.

Rapporten beräknas publiceras ca kl. 12:00-13:00


 

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 304,2 MSEK vilket motsvarar en minskning med -4,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,3%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 13.30 och vi har bolaget här på en rapportpresentation kl 14.30. Vi hoppas även kunna publicera en intervju med VD Jan Bengtsson efter presentationen.