UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Magnolia Bostad, MedCap och Stendörren

16:10 / 23 februari 2017 Article

 Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Magnolia Bostad: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 66 MSEK vilket motsvarar en minskning med -83,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 25,8%
Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 1,25 kr per aktie.


 

MedCap: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2016/2017 en nettoomsättning om 226,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 11,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,1%

Rapporten beräknas publiceras före börsöppningen


 

Stendörren: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 hyresintäkter om 108 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 1,1% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 35 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 66,7%
Utdelningen för 2016e förväntas uppgå till 2,00 kr per aktie, utdelningen utbetalas kvartalsvis, dvs. 0,50 kr per kvartal.