UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Lammhults, Midsona, Nolato och Nuevolution

17:45 / 7 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Lammhults: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 247 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 24,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,6%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30


Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 554,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 58% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 34,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,2%. Justerat för engångsposter väntas ett rörelseresultat om 41,6 MSEK, motsvarande 7,5% rörelsemarginal.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:00


Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 1205,9 MSEK vilket motsvarar en minskning med -6,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 117,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,7%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 14:30Nuevolution: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016/2017 en nettoomsättning om 110,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 885,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 78,7 MSEK.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30