UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 - Studsvik

14:45 / 14 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

StudsvikRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 192,6 MSEK vilket motsvarar en minskning med -20,4% jämfört med samma period föregående år. Notera att jämförelsekvartalet Q4 2015 även inkluderar det avyttrade segmentet Avfallshantering. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,8%. 

Rapporten beräknas publiceras kl. 13:30