UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 - 2E Group

13:54 / 10 februari 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2016 en nettoomsättning om 263,8 MSEK vilket motsvarar en minskning med -5,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 28 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,6%.