UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - GARO

10:02 / 16 februari 2017 Article

Vi välkomnar idag GARO som nytt bevakat bolag på Introduce.


GARO 

Med rötterna i entrerprenörsmeckat Gnosjö utvecklar och tillverkar GARO produkter och system för elinstallationsmarknaden under eget varumärke. Gemensamma nämnare för produkterna är innovation och lösningsorientering som förenklar användarvänligheten för kunderna. Bolagets huvudmarknader utgörs av Sverige, Norge, Irland, Finland samt Polen. Produktområdena är indelade i elinstallation, projekt, tillfällig el och ladd. Produktionen sker i egna produktionsanläggningar i Gnosjö och Szczecin, Polen.

GAROs ambition är att vara det ledande varumärket inom sina utvalda marknader. Detta ska uppnås genom att ständigt stärka positionen hos befintliga kunder genom produktutveckling av befintligt produktsortiment och utökat kunderbjudande, samt möjligheten till nya och kompletterande produkter. Tillväxten ska ske under löpande förbättring av verksamheten där produktionen är fokuserad på LEAN och flödesorientering. Bolaget ser även möjligheter inom strategiska förvärv för att utvidga produkterbjudandet till närliggande produktområden och nya geografiska marknader. Bolagets långsiktiga mål är 10% omsättningstillväxt samt 10% rörelsemarginal över en konjunkturcykel.

GAROs aktie har kortnamn "GARO" och handlas på Small Cap sedan våren 2016 och har idag ett marknadsvärde på knappt 2 miljarder SEK .

Läs mer om bolaget här, såsom bolagsbeskrivning, nyckeltal, kalender- och ägardata, kursgraf samt mäklarstatistik.

Läs även vår inledande analys på bolaget här. Vi återkommer med en ny analysuppdatering strax efter att bolaget har släppt sin bokslutskommuniké (22 februari).

Bolaget kommer även hålla en rapportpresentation hos Remium på morgonen den 22 februari kl 08.00. Anmäl dig här

Intervju med VD Stefan Jonsson
GAROs VD Stefan Jonsson berättar kortfattat om historien bakom bolaget. vart de befinner sig idag och vilka segment man är verksamma inom. Vidare berättar han vart man ser störst potential och vilka framgångsfaktorerna är för bolaget. Intervjun avslutas med hans syn på vart bolaget befinner sig om fem år.

 

Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.