UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insidertransaktioner på Introduce v.8

10:27 / 27 februari 2017 Article

aktier
Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Addnode: Styrelseledamot Dick Hasselström sålde 285 381 aktier till priset 74,00 kr per aktie.

Addtech: Styrelseledamot Eva Elmstedt köpte 250 aktier till priset 149,00 kr per aktie.

Arise: Styrelseledamot Peter Gyllenhammar köpte 10 000 aktier till priset 18,85 kr per aktie

Cherry: Styrelseledamot Morten Klein köpte 10 000 aktier till priset 315,00 kr per aktie.
Jonas Cederholm VD för dotterbolaget Game Lounge köpte 3 000 aktier till priset 324,25 kr per aktie.

G5 Entertainment: Styrelseordförande Petter Nylander köpte 2 000 aktier till priset 143,00 kr per aktie.

Medcap: Finanschef  Hugo Petit köpte 1 00 aktier till priset 33,70 kr per aktie.

Opus Group: Styrelseledamot Anne-Lie Lind köpte 25 000 aktier till priset 8,25 kr per aktie.

Orasolv: VD Hans-Michael Lagerbäck köpte 150 000 aktier till priset 0,38 kr per aktie.

Vitec: Koncerncontroller Kjell Hedström sålde 5 000 aktier till priset 73,00 kr per aktie.