UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Vad kan vi lära av H&Q?

11:40 / 15 december 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Inget brott och inte heller någon medveten klantighet, som kan ge upphov till skadestånd. Det är facit från två rättegångar i H&Q. Har ledning och styrelse inte gjort något fel?

Avgörande kvartal

I början av april 2010 hade H&Q ett börsvärde på 4 miljarder kronor. Mot slutet av augusti hade det rasat till nära noll. Då hade Finansinspektionen dragit in banktillståndet efter det att H&Q gjort en förlust på ofattbara 1,2 miljarder kronor när de sålde ut merparten av tradingportföljen. Det gjordes under andra kvartalet 2010 och sopade bort hela koncernens egna kapital. I rapporten kvartalet innan var förlusten i tradingverksamheten hanterbara 8 miljoner kronor och VD pratade om "utmanande förutsättningar", "minskade spreadar", "ökad andel datastyrd handel" och att volatiliteten varit låg. Ingenstans i rapporten nämns att ledningen uppvärderat tillgångarna med hjälp av interna värderingsmodeller. Det framgår däremot mycket tydligt av FI:s publicerade rapport efter kraschen.

Dag-1-vinster

Det var framförallt genom orealistiska volatilitetesantaganden, som värderingen kunde hållas hög. Det framgår av FI:s utredning. Därtill gjordes omvärderingen direkt när ett instrument kommit in i balansräkningen. Denna snabba omvärdering gick under namnet "Edge" eller"dag-1-vinster". Bluffen låg i att inte upplysa marknaden om beloppet, bara om att bolaget använde "Level 3" i IASB:s "fair value hierarchy" (glasklart, eller hur?). Om marknaden känt till de gigantiska beloppen, hade inte börsvärdet i april 2010 varit 4 miljarder (vilket bland annat gav ett p/e-tal på skyhöga 20).

Informationen försvann

Den som går tillbaka i H&Q:s årsredovisningar blir däremot överraskad. Ända fram till 2005 informerade banken faktiskt om tradingverksamhetens orealiserade resultat. Exempelvis under 2004 utgjorde den 142 miljoner kronor, vilket var hela resultatet före skatt. Året efter hade den orealiserade delen krympt till 74 miljoner av ett resultat på 128 miljoner. Därefter upphör beloppsangivelsen. Idag hade den undanhållna informationen varit ett lagbrott, däremot inte 2010. Idag måste bolag informera om storleken på de orealiserade vinster som omvärderingen ger upphov, vilket egentligen är självklart. Exempelvis visar fastighetsbolagen liknande omvärderingar på egen rad i resultaträkningen.

Kassaflödesanalysen fel

En vanlig kontroll av resultatutvecklingen är att jämföra med utvecklingen av kassaflödet från rörelsen. I H&Q var dock kassaflödet fel. Det var nämligen inte justerat för de orealiserade vinsterna. Så länge dessa fanns med i noten till resultaträkningen var det ett mindre problem, men när noten försvann kunde placerarna bara lita på kassaflödesanalysen. Enligt redovisningsstandarden skall de ej kassaflödespåverkande poster som ingår i resultatet, tydligt framgå. H&Q tog med vissa mindre poster, men omvärderingen av tradingportöljen saknades. Det är konstigt att denna uppenbara felaktighet inte varit en del av de båda domstolsprocesserna.

Rökridåer

Vad som ytterligare lurade placerarna var VD:s återkommande uttalande i årsredovsingen och kvartalsrapporterna. Där upprepades ständigt att tradingverksamheten "fokuserar främst på market making av aktiederivat" och att risken i tradingverksamheten successivt dragits ner. Market making står i kontrast till spekulativ handel i eget lager, i syfte att göra vinster. Begreppet står för att banken är en mellanhand, som möjligen kan ha vissa handelslager för att smörja likviditeten och snabba på en transaktion, men i övrigt inte sysslar med mer riskfylld positionstagning. Eftersom balansräkningen ständigt svällde avseende de tillgångar och skulder som ingick i segmentet, var det ganska klart att verksamheten inte handlade om någon form av förmedling, inte heller att den var på väg att minska.

Lärdomar?

Den viktigaste lärdomen från H&Q är att tro på rykten om förluster, särskilt när viktig information försvinner ur årsredovisningen. Rykten uppstod nämligen när H&Q försökte förvandla tradingportöljen till en hedgefond, men efter ett halvårs fruktlösa försök fick de ge upp. Det spekulerades att tradingtillgångarna var övervärderade, vilket uppenbarligen var sant. Ändå är den viktigaste faktorn för framtiden i H&Q, förändringen av reglerna. Idag är det lagkrav på att informera om de orealiserade vinster och förluster som uppkommer vid omvärdering av finansiella instrument. Om så hade varit fallet även 2006-2009, hade placerarna blivit varnade och H&Q-aktien knappast haft den imponerande höga värdering, som faktiskt var fallet. Då hade problemen upptäckts av marknaden i tid och en låg värdering hade pressat styrelse och ledning till att agera. Den enda frågan som kvarstår i H&Q är - varför gjordes inte det? Hur kunde det gå så långt att hela verksamheten gick över styr?


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar