UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Dieselgate frestar på

10:56 / 1 december 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Bilförsäljningen mattas överraskande snabbt i Eurozonen. Det kan nog förklaras av "Dieselgate", tyvärr.

Bilförsäljningen dämpas

Det är nog fel att kalla det för krissignal, men den markant dämpade tillväxten i global bilförsäljning det senaste året är en oroshärd. Räknat på global nivå (USA, Kina, Europas fem stora länder och Japan) har tillväxten halverats från 6 procent för ett år sedan. Trenden är dock olika för olika regioner, där USA har den kraftigaste nedgången. Från tillväxttoppen 2013 på 14 procent, har takten dalat till dagen minus 2. Orsakerna är troligen tre: En generell mättnad efter hög försäljning under många år, stigande räntor och numera även stigande bränslepriser. USA ligger dock 2-3 år före Eurozonen, varför samma faktorer knappast går att använda för att förstå dämpningen i Europa under 2017

Britterna in i väggen

Inom Europas stora länder är det lämpligt att skilja mellan Storbritannien och Eurozonen. Den brittiska tillväxttoppen på 12 procent nåddes redan 2014, vilket är två år tidigare än Eurozonen. Därefter har den brittiska utvecklingen mattats, med en markant nedgång det senaste halvåret.  Idag säljer britterna 3 procent färre bilar än för ett år sedan och den senaste tidens acceleration nedåt går att skylla på Brexit. Det brittiska uttåget har både försvagat det brittiska pundet (gjort importbilarna dyrare) och samtidigt skapat en generell nedgång i många konsumentrelaterade parametrar i Storbritannien. Det bör nämligen noteras att avmattningen sker parallellt med att Bank of England hållit extremt låga räntor. Banken är den enda centralbank som kunnat tävla med Riksbanken i att skapa kraftigt negativa realräntor

Dieselgate punkterar

Eurozonens avmattning går inte att skylla på vare sig räntor eller valutor. Inte heller visar annan konjunkturstatistik en liknande avmattning. Därför kan vi rikta spotlighten på Volkswagen. Efter det amerikanska avslöjandet för drygt två år sedan att Volkswagen manipulerat motorerna för att klara vissa amerikanska avgaskrav, har dieselbilen gått från upphöjd miljöräddare, till befarad miljöbomb. Fram tills Volkswagens "Dieselgate(*)" framhölls nämligen ständigt dieselmotorns stora plus vad gäller låga värden av så kallad CO2, jämfört med bensinmotorerna, av så kallad CO2. Efter Volkswagens lurendrejeri ligger fokus istället på skadliga partiklar i avgaserna, vilka de flesta trodde katalysatorerna tagit hand om. Dieselmotorn har därför hamnat på sophögen och entusiasmen kring elhybridmotorer och renodlad eldrift, vet inga gränser. Politikerna gör allt de kan för att svara upp emot dessa förväntningar, genom att lansera och diskutera olika dieselförbud.

Eurozonen är "dieselland"

I USA spelar det här ingen roll, för ytterst få personbilar körs på diesel. Likadant i Japan, som idag är det enda större land som visar ökande tillväxttakt i bilförsäljningen. Däremot är eurozonen (och numera Sverige) dieselkonsumenter av storformat. I Frankrike, Spanien och Italien har merparten av bilparken, även mindre bilar, dieselmotorer, medan det i Tyskland är den dominerande drivkällan inom det viktiga segmentet från familjebilar och uppåt. I Sverige ser det ut ungefär som i Tyskland. Dieselskräcken har spridit en enorm osäkerhet, även hos företagen vid valet av tjänstebil. I exempelvis Sverige är ungefär halva bilflottan företagsägd och nästan allt är dieselbilar. Politikerna tar nu fram hafsigt konstruerade dieselavgifter, varvat med generösa elbilspremier och allt fler större städer vill odla sin miljöprofil genom att deklarera framtida dieselförbud. Dieselgate är en katastrof för Europas bilindustri och troligen är detta förklaringen till den plötsligt dämpade tillväxten.

Se upp!

Bilindustrin är troligen världens viktigaste tillväxtmotor. Om den går ner av cykliska skäl i USA, av Brexitoro i Storbritannien och av hälsoskäl i Eurozonen, finns det all anledning att vara vaksam. Det finns ingen chans för bilföretagen att tillverka elbilar eller hybridbilar i den utsträckning som behövs för att ersätta dieselbilarna. Blir det allmän osäkerhet, återkommande skatteförändringar eller bara spekulation om detta, de kommande åren, kan den avmattning vi nu ser i Eurozonens bilförsäljning bli bestående. Då kan centralbankerna vifta med sina rekordlåga räntor, för miljöoroliga konsumenter kommer då att visa både centralbankerna och bilföretagen fingret! 

Och behålla sina gamla skitiga bilar...

* "Dieselgate" är ett ofta använt mediabegrepp i samband med Volkswagens lurendrejeri. Det kommer från "Watergate", som var den stora politiska skandalen under sjuttiotalet, vilken tvingade USA:s president att avgå


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar