UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Leading Edge Materials

15:40 / 13 december 2017 Article

Vi välkomnar idag det kanadensiska gruvbolaget  Leading Edge Materials som nytt bolag på Introduce.

Leading Edge Materials

Leading Edge Materials har siktet inställt på att bli en ledande europeisk leverantör av kritiska material såsom grafit, litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller. Utvecklingen mot en fossilfri energianvändning i samhället genom elektrifiering av fordon och på andra sätt, går väldigt snabbt. Den här utvecklingen förväntas medföra en kraftigt ökad efterfrågan på de material som nämns ovan. I dagsläget dominerar länder som Kina och DR Kongo produktionen av dessa material. EU har därför klassat dem som kritiska i syfte att säkra den framtida tillgången för den europeiska industrin. Det råder en hård global konkurrens om dessa råvaror, och Leading Edge Materials vill medverka för att säkra tillgången för i första hand den europeiska industrin.

Bolagets helägda grafitgruva Woxna, strax västerut om Edsbyn, är ett dagbrott med komplett processanläggning och tillstånd att bryta 100 000 ton malm per år. Detta ger en ungefärlig årsproduktion om 10 000 ton grafitkoncentrat per år. Woxna producerade grafit under en kort period 2015 men valde att inte leverera lågförädlad grafit till den europeiska industrin utan att istället satsa på den nya framväxande marknaden för batterier och annan ny teknik. Woxnagruvan är en av endast två grafitgruvor i Europa.

Leading Edge Materials äger även 100% av den sällsynta jordartsmetallfyndigheten Norra Kärr utanför Gränna, ca 300 km sydväst om Stockholm. Fyndigheten är en av världens främsta vad gäller tunga jordartsmetaller, med en ovanlig berikning av de mest kritiska sällsynta jordartsmetallerna såsom dysprosium (Dy), terbium (Tb) och yttrium (Y).

Den stora omställning som nu sker inom ekonomin med sikte på ny teknik, elektrifiering av fordon och andra fossilfria energilösningar medför att efterfrågan på de mineraler som Leading Edge Materials jobbar med ökar kraftigt. Till exempel bedömer investmentbanken UBS att vid en hundraprocentig övergång till elektriska bilar, skulle efterfrågan på litium öka med 2 898%, kobolt med 1 928%, sällsynta jordartsmetaller med 655% och grafit med 524% - jämfört dagens totala globala produktion.

Bolagets aktier handlas idag på Torontobörsen i Kanada (TSXV:LEM) samt i USA (OTCQB:LEMIF) och har även annonserat att man ansökt om sekundär listning på Nasdaq First North i Stockholm.

Äger du aktier i Leading Edge Materials idag? I så fall kan du konvertera till svenska aktier. Kontakta din bank för mer information senast fredagen den 15 december.


VD: Blair Way
Ordförande: Michael Hudson
Bransch: Material
Lista: TSXV (Kanada) samt ansökan om sekundär listning på Nasdaq First North  
Börsvärde (TSXV): Ca. 71  MCAD
Ticker: TSXV:LEM


Intervju med VD Blair Way

 

Leading Edge Materials VD Blair Way ger en inledande intervju där han bland annat berättar om bolagets verksamhet och bolagets huvudtillgång; grafitgruvan Woxna, bolagets långsiktiga mål, orsaken till ansökan om sekundär listning på Nasdaq First North samt viktiga katalysatorer för Leading Edge under kommande år.


Läs mer på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden, och intervjuer. Genom att trycka på "Följ bolaget" kan du även löpande få uppdateringar kring bolaget.