UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.49-50

10:37 / 18 december 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. 

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-12-04 t.o.m. 2017-12-17.

Addtech: Styrelseordförande Anders Börjesson har förvärvat 4 032 st aktier till snittkurs 185,50 kr.

Amasten: VD Jan-Erik Höjvall har köpt 55 000 st aktier á 3,30 kr. 

Brighter: CFO Ann Zetterberg Littorin har köpt 30 000 st aktier till kurs 10,00 kr. Samtidigt har styrelseledamot Gert Robert Westergren sålt ett lika stort antal till samma kurs. Transaktionen inträffade utanför marknadsplats.

CTT Systems: Göran Bronner, styrelseledamot, har via bolag sålt 100 000 st aktier till kurs 150,50 kr. 

DistIT: VD Siamak Alian har totalt förvärvat 3 400 st aktier till snittkurs 41,00 kr. 

FastPartner: Sven-Olof Johansson, VD, har totalt 50 501 st aktier till á 142,50 kr. 

Greater Than: Styrelseledamot Roger Karlsson har totalt sålt 6 207 st aktier i marknaden till snittkurs 26,65 kr. 

Invisio Communications: Styrelseledamot och storägare Lage Jonason har köpt 50 000 st aktier á 72,00 kr utanför marknadsplats. Totalt innehav uppgår per 2017-12-11 till 7 560 600 st aktier. 

Kontigo Care: CFO Jonas Saric har förvärvat 7 000 aktier á 3,10 kr.

Lammhults: Håkan Johansson, närstående till VD för dotterbolaget Lammhults Möbel, Ulrika Johansson Ståhl, har köpt 4 000 st aktier till snittkurs 45,50 kr. Dessutom har Johan Karl Gustav Ragnar, VD för dotterbolag, köpt 2 826 st aktier till snittkurs 46,10 kr.

Moment Group: VD Per Mattisson har totalt köpt 5 523 st aktier till snittkurs 18,00 kr. 

SECITS: VD Hans Molin har köpt 1 500 st aktier á 12,30 kr. Dessutom har vice VD Per Holmgren köpt 2 000 st aktier till kurs 12,20 kr. 

SinterCast: Daphne Uhmeier, CFO, har förvärvat 1 000 st aktier á 67,50 kr. 

SJR: VD Per Ogunro har sålt 204 000 st aktier motsvarande en köpeskilling om 8 807 500 kr. Totalt innehav efter transaktionen uppgår till 2 395 049 st aktier varav 900 000 st A-aktier och 1 495 049 st B-aktier. 

Swedencare: Styrelseledamot Lars Håkan Lagerberg har köpt 3 010 st aktier till kurs 26,15 kr.