UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.48

16:10 / 4 december 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. 

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-11-27 t.o.m. 2017-12-03.

Addtech: Styrelseledamot Eva Elmstedt har totalt förvärvat 1 100 st aktier till snittkurs 178,00 kr.

Atrium Ljungberg: Helena Martini, HR-chef, har köpt 200 st aktier á 129,50 kr.

Brighter: Styrelseordförande Gert Westergren har avyttrat 5 000 st aktier till kurs 10,00 kr.

Cavotec: Dominique Colas-Popesco, närstående till Ottonel Popesco, sålde totalt 50 000 st aktier under förra veckan (snittkurs . Enligt Finansinspektionens register har personen totalt avyttrat 527 709 st aktier sedan den första september. 

eWork Group: Sälj- och Marknadschef, Pernilla Nilsson, har sålt 2 000 st aktier till kurs 106,50 kr.

Fortnox: Sara Nylén, HR-chef, har sålt 25 000 aktier till kurs 46,25 kr. Försäljningen är kopplad till en aktiespararprogram. 

G5 Entertainment: Vladislav Suglobov (VD) samt Aleksandr Tubanov (COO) har förvärvat 30 000 warranter vardera. Även Stefan Wikstrand, CFO, har förvärvat 12 500 warranter. 

Greater Than: Styrelseledamot Roger Karlsson har totalt sålt 28 000 st aktier á 25 kr. 

Lagercrantz: Henrik Ekelund har totalt avyttrat 15 316 st aktier till snittkurs 82,00 kr. 

Proact IT: Styrelseordförande Anders Hultmark har sålt 500 000 st aktier till kurs 175,00 kr.

Samhällsbyggnadsbolaget: Lennart Schuss, styrelseordförande, har köpt 2 000 000 st A-aktier á 6,70 kr. Transaktionen inträffade utanför handelsplats. 

SinterCast: Daphne Uhmeier, CFO, har köpt 2 500 st aktier till kurs 65,00 kr.