UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - NFO drives, Nuevolution (Q1) & Tethys Oil

13:33 / 6 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 6,55 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 40% jämfört med samma period föregående år. EBITDA förväntas uppgå till 0,53 MSEK motsvarande en marginal om 8,1%.

  


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q1 (17/18) uppgår till 2,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 11% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -33,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Rapporten förväntas publiceras kl 08.30.

 

 


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 29,0 MUSD vilket motsvarar en tillväxt på 11% jämfört med samma period föregående år. EBITDA förväntas uppgå till 18,7 MUSD motsvarande en marginal om 64,5%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 07.30.