UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Moberg Pharma & Rottneros

15:07 / 10 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 120 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14,9% jämfört med samma period föregående år. EBITDA förväntas uppgå till 33,7 MSEK motsvarande en EBITDA-marginal om 28,2%.

Rapporten förväntas publiceras kl 08.00


Remiums analytiker förväntar sig att nettoomsättningen under Q3 uppgår till 467,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 5,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 53,3 MSEK motsvarande en marginal om 11,4%.