UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Hoylu, Opus Group & Stendörren

14:50 / 9 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig att nettoomsättningen under Q3 uppgår till 11,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal. 

  


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 453 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 8,0% jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITDA förväntas uppgå till 88 MSEK motsvarande en marginal om 19,4%

Rapporten förväntas publiceras kl 08:30. 

 

 


Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q3 2017 uppgår till 111 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4,0% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 42,4 MSEK och driftnettot till 79,9 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 71,8%.