UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - CTT Systems & Vitrolife

14:51 / 1 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 54,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -6,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,5 MSEK motsvarande en marginal om 17,5%.

Rapporten förväntas publiceras kl 08.30.

 

 


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 255 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 21% jämfört med samma period föregående år. EBITDA förväntas uppgå till 93,3 MSEK motsvarande en marginal om 36,6%.

Rapporten förväntas publiceras kl 08.30.