UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Briox, Concordia Maritime, Polygiene & Railcare

14:07 / 8 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 0,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 12,0% jämfört med samma period föregående år. EBIT förväntas uppgå till -4,1 MSEK motsvarande en negativ marginal.

  


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 192,0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -47,5 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal. 

 


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 18,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 24% jämfört med samma period föregående år. EBIT förväntas uppgå till -1,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 77,9 MSEK vilket motsvarar en omsättningstillväxt på -28% jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK motsvarande en justerad EBIT-marginal om 7,4%.