UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Boule Diagnostics, Capacent & Cherry

16:26 / 7 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 107 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -1% jämfört med samma period föregående år. EBIT förväntas uppgå till 15,1 MSEK motsvarande en marginal om 14,1%.

 


 

Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 34,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 47,2% jämfört med samma period föregående år. EBIT förväntas uppgå till -3,0 MSEK motsvarande en negativ marginal.

 


Omsättningen under Q3 2017 är publicerad sedan tidigare av bolaget och förväntas uppgå till 567 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 165% jämfört med samma period föregående år. Justerad EBIT förväntas uppgå till 79,1 MSEK, motsvarande en marginal om 13,9%.