UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Amasten, Arise & Electra Gruppen

14:14 / 9 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q3 2017 uppgår till 71,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 17,3% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 15,3 MSEK och driftnettot till 41,6 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 58,1%

  


Remiums analytiker förväntar sig att nettoomsättningen under Q3 uppgår till 48,7 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,5 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal. 

Rapporten förväntas publiceras kl 08:00. 

 


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 385 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 0,7% jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITDA förväntas uppgå till 9,5 MSEK motsvarande en marginal om 2,5%.

Rapporten förväntas publiceras 08:30.