UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Nordic Leisure

12:04 / 14 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 6,3 MEUR vilket motsvarar en omsättningstillväxt på 66% justerat för avvecklad verksamhet (-26% ojusterat) jämfört med samma period föregående år. Justerad EBIT förväntas uppgå till 1,8 MEUR motsvarande en marginal om 28%. 

Notera att bolaget redan kommunicerat omsättning och EBITDA-intervall för det tredje kvartalet. Omsättningen kommer uppgå till 6,3-6,5 MEUR (3,8 MEUR justerad för avyttrad verksamhet), respektive EBITDA 1,9-2,1 MEUR (0,4 MEUR justerad för avyttrad verksamhet).