UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Motion Display

15:41 / 15 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig att nettoomsättningen under Q3 uppgår till 9,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 108,6% jämfört med samma period föregående år. EBIT förväntas uppgå till 0,6 MSEK motsvarande en marginal om 6,4%.