UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Gaming Corps & MedCap

14:21 / 29 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


 

Remiums analytiker förväntar sig att nettoomsättningen under Q3 uppgår till 2,5 MSEK. EBIT förväntas uppgå till -2,4 MSEK motsvarande en negativ EBIT-marginal.


 

Remiums analytiker förväntar sig att nettoomsättningen under Q2 17/18 uppgår till 194 MSEK. EBITDA förväntas uppgå till 14,6 MSEK motsvarande en marginal om 7,53 %.