UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Kontigo Care

11:59 / 3 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 1,56 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 76,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,5 MSEK motsvarande en negativ marginal.

Bolaget kommer till oss för en rapportpresentation samma dag. Anmälan sker här.