UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Consilium

09:44 / 20 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 401 MSEK. EBIT förväntas uppgå till 34,4 MSEK motsvarande en marginal om 8,6%.

Rapporten förväntas publiceras kl 15:00.