UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Catella

13:51 / 13 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 542 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14,2% jämfört med samma period föregående år. EBIT förväntas uppgå till 82,4 MSEK motsvarande en marginal om 15,2%.

Rapporten förväntas publiceras kl 07.00.