UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Brighter & Greater Than

14:42 / 23 november 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


 

För det tredje kvartalet förväntar vi oss att rörelsekostnaderna ska uppgå till 15,1 MSEK. 12 MSEK av dessa förväntas bli aktiverade. Den stora kostnadsposten utgörs av externa kostnader, där vi förväntar oss 14 MSEK. Genom finansieringslösningen med L1 Capital har Brighter fyllt på kassan, och har därför inte ett närliggande finansieringsbehov.

Bolaget är ännu inte i kommersiell fas och marknaden väntar fortfarande på Actistes CE-märkning. I samband med halvårsrapporten kommunicerade bolaget att man fortsatt planerar en lansering av Actiste under 2017. Därför är ytterligare information kring produktens status av intresse.

Vi inväntar fasta datum för säljstart av Actiste samt mer information kring prissättning innan vi börjar prognostisera bolagets försäljning. 

 

Remiums analytiker förväntar sig att nettoomsättningen under Q3 uppgår till 2,5 MSEK. EBIT förväntas uppgå till -3,6 MSEK motsvarande en marginal om -3,6 %.