UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Vinster Q3: Något sämre mot slutet

11:52 / 13 november 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

När samtliga storbolag lämnat rapport kan konstateras att utvecklingen mattades något mot slutet. Fortfarande får dock rapportperioden godkänt.

Vinsttillväxten spretar

Vinsttillväxten blev radikalt olika om vi mäter värde eller median. Summeras bolagen ökade vinsten före skatt (SEK) i Q3 med marginella 2 procent, medan om vi exkluderar de tre bolag med mest extrem utveckling i toppen och botten, blir vinsttillväxten tillfredställande 6 procent. Eftersom 65 procent av bolagen ökade vinsten blev mediantillväxten ännu något bättre och kom in på 8 procent. Det speglar en godkänd trend, där utvecklingen är bättre i de medelstora bolagen än i de största, men där också utvecklingen stannat av något mot slutet av rapportperioden. Trendmässigt kan konstateras att tillväxten avtagit från den mycket kraftiga toppen under det första kvartalet i år.

Prognosutfallet i balans

Summerar vi utfallet av vinsterna och jämför med analytikernas prognoser (SME) ligger utfallet 0,1 procent under prognos, alltså försumbart. Exkluderas bolagen med mest extrem positiv och negativ utveckling förbättras utfallet till 1,3 procent över prognos. Samtidigt visade 60 procent av bolagen utfall som låg över analytikernas prognoser, varför medianutfallet blev ännu något bättre, på 2,1 procent. Även prognosutfallet har dock mattats något under rapportperioden. Även här är trenden från det mycket starka första kvartalet avtagande, men förra kvartalet låg faktiskt  något under prognoserna. Eftersom medianen ligger högre än det summerade värdet speglar även denna trend en bättre utveckling för de medelstora börsbolagen, än för de största.

Försäljningstrenden dämpad

Den summerade försäljningstillväxten blev radikalt sämre än övriga tillväxtparametrar. Försäljningen föll med 0,7 procent, vilket var klart sämre än förra kvartalet då tillväxten var 8 procent. Liksom i mätningen ovan är medianvärdet klart bättre och gav en tillväxt på drygt 7 procent. Det summerade värdet dras ner av framförallt avvecklingar och försäljningar i vissa storbolag. Granskar vi prognosutfallet var dock även det negativt och låg på minus 0,5 procent, oavsett om vi summerar eller mäter median. En trolig orsak till den svaga försäljningstillväxten är valutautveckligen, där framförallt US-dollarn gått ner markant mot kronan det senaste året.

Sektorer: Tydlig topp och botten

Som tidigare under rapportperioden kan konstateras att verkstadsföretagen drog upp vinsterna kraftigt, med basindustri på andra plats, medan IT/telekom drog ner. Granskar vi prognosutfallet får vi samma bild, men här kommer bankerna in som god tvåa, med konsumentföretagen på tredje plats, medan sjukvårdsföretagen gör IT/telekom sällskap i botten. Av bolagen samlade vinst utgjorde bankerna 32 procent, medan verkstadsföretagen svarade för 29 procent.

Och slutsatsen..?

Även om trenden mattades något mot slutet av rapportperioden blir slutsatsen fortfarande godkänd. Det finns dock en liten gnagande oro för att den ganska ljumma försäljningstillväxten är en indikation på att de kommande kvartalen kan bli sämre. Till viss del har försäljningsdämpningen att göra med valutautvecklingen för de stora exportbolagen, särskilt avseende dollarn, men i sådana fall har pressen lyfts av lite genom uppgången den senaste månaden. Möjligen går det också att märka en viss avmattning i de byggrelaterade företagen, dock inte i närheten av den svaga kursutveckling denna grupp har haft det senaste kvartalet. 

       

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Om brittiska bekymmer 20171109
Cykliskt drar börsen 20171108

Lärdomar från Storbritannien 20171106

Kollektiv skattehysteri 20171103
Hack i kurvan, eller...? 20171102
Godkänd vinsttrend 20171031
IFO ångar på, tyvärr... 20171026
Katalonien mot avgrunden 20171025
Rapporterna ångar på 20171025

Om långsiktig vinsttillväxt 20171017

Oroande inflationstrend 20171016

Om börsens värdering 20171012

Bomben desarmerad 20171011

Höga vinstförväntningar 20171005

Extremt obehaglig utveckling 20171004

Svårtolkat index 20171002

Om svenska statsbudgeten 20170922

Behövs Riksbanken? 20170918

Om börsens värdering 20170912

Gör som Schweiz 20170911

Vad är Nordeas strategi? 20170908

Varning för Nordeas indexeffekt 20170907

Om hushållens skuldsättning 20170906

Luriga inköpschefer 20170904

Kan fondflöden spå börsutvecklingen? 20170901

Om oljepris och inflation 20170830

Bred konjunkturuppgång, men... 20170825
Lysande tider! 20170823
Vinster: Två starka sektorer och två svaga 20170822
Om ECB, dollarkursen och inflation 20170821

Dämpar kronan inflationen? 20170817
Därför stiger inflationen 20170817

Kan pundet fälla börsen? 20170815

Hur långt kan dollarn falla? 20170807

Vinster Q2: Verkstad och konsument drar 20170726
Vinstutvecklingen i underkant 20170725

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016