UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Topp och botten

09:17 / 20 november 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Ericsson tar återigen sistaplatsen i vår storbolagsranking. Det överraskar inte. Det gör däremot förstaplatsen.

Tre parametrar styr

Rankingen av storbolag utgår från de bolag vars kvartalsprognoser finns med i SME under de senaste fem kvartalen. Det är ungefär 80 storbolag. Totalplaceringen är en sammanvägning av tre parametrar under fem kvartal: 1) Vinstförändringen; 2) utfall av vinstprognos; och 3) utfall av försäljningsprognos. Det är trenden som är viktig, inte en spektakulär utveckling enstaka kvartal. Bolag som klarar ett positivt utfall fem kvartal i rad får 100 poäng per parameter, medan de som missar samtliga kvartal givetvis får noll. Den maximala totalpoängen divideras med 3 och kan således bli 100. 

Topp och botten

Bottenbolaget Ericsson registrerar noll i två av tre parametrar, eftersom de inte klarat prognos något av de senaste fem kvartalen och därtill haft fallande vinst under samtliga fem. Totalpoängen blir ändå 15 eftersom de lyckats klara försäljningsprognoserna vissa kvartal. Ett bolag har klarat stigande vinst under samtliga fem kvartal och samtidigt haft positivt utfall av både vinst- och försäljningsprognos under samtliga kvartal, alltså totalpoängen 100. Det är banken SEB, vilket överraskar, eftersom bankerna knappast har lyfts fram som potentiella vinnare. Nästan lika framgångsrika har Addtech (utvecklingsbolag), Holmen, Lundin Petroleum och Sandvik varit. De har registrerat stigande vinst under fem kvartal och haft positivt utfall mot antingen vinst- eller försäljningsprognos under fyra kvartal i rad. Det är också lysande. 

Vinstökning viktig

Totalt har 23 bolag klarat vinstökningar under samtliga fem kvartal och ytterligare 6 bolag har klarat ökningar de senaste fyra kvartalen. I botten har Ericsson, men även Elltel, haft fallande vinst under samtliga kvartal. Det är unikt dåligt. Det är nämligen bara en fjärdedel av bolagen som haft fler kvartal med fallande vinst, än med stigande. Bolag med "svag" utveckling är därför inte usla, utan har mer en medioker trend. Det styrker att vi är inne i en period med mycket bra konjunktur. Värt att notera är att vinstökningar är en utslagsgivande faktor även för bolagens utfall mot prognos. Av bolagen med vinstökningar, hamnar ungefär tre fjärdedelar i de två toppgrupperna, som då alltså även inkluderar prognosutfallet.

Toppgruppen

Kvartalets topprankade bolag är, förutom SEB och de fyra ovannämnda, även Dometic, SSAB, Swedbank, AAK, Thule, JM, Lundin Mining, Volvo och Kindred. Värt att notera är att byggbolaget JM registrerat ett drygt 30-procentigt kursfall de senaste två månaderna, trots att vinstutvecklingen alltså varit lysande, samtidigt som de slagit vinstprognoserna under samtliga kvartal. Byggsektorns företag jobbar uppenbarligen i motvind. Även PEAB:s kurs har utvecklats nästan lika dåligt, trots att de hamnar i den näst högsta gruppen och har visat vinstökningar och positivt vinstutfall de senaste fem kvartalen. Bankerna fortsätter dock att överraska. Förutom SEB finns Swedbank med i toppgruppen, tack vare ett positivt prognosutfall i fem kvartal och vinstökning i fyra.  

Bottengruppen

Granskar vi bottengruppen får Ericsson sällskap med NCC, Sweco, Fingerprint, Elltel, Millicom, HiQ, ICA, Telia, Skanska och Nokia. För IT/telekom är det ett dystert facit. Sju av bottengruppens elva bolag kommer från denna sektor. Uppenbart är att "tech" i Sverige inte alls firar samma triumfer som "tech" i USA. Bottengruppen är dock ingen katastrofgrupp. Ericssons skiljer sig tydligt från de övriga, med markant sämre utveckling. Inte heller Nokia eller Elltel rosar marknaden, men övriga bottenbolag är inga förlustbolag. 

 

Prognosutfall

För den som är mer intresserad av att fokusera på vinstens prognosutfall, kan konstatera att nio bolag klarar ett positivt utfall under samtliga fem kvartal. Förutom bolagen i toppgruppen ovan, kan även läggas H&M. Däremot kniper inte H&M en samlad topplats på grund av den faktiska vinstutvecklingen, som bara ökat i tre av fem kvartal. I andra änden hittar vi Ericsson och Fingerprint, som inte klarat prognos något av de senaste fem kvartalen, medan Telia och Elekta i bottengruppen missat prognos under fyra kvartal i rad. 

Sektortrender

Grupperar vi rankingen i sektorer, kan konstateras ungefär samma ordning som i tidigare sektoranalyser. Hög ranking får basindustri, finans, konsument och verkstad, som registrerar totalpoäng mellan 65-70. Granskar vi enbart vinstutfall mot prognos, drar finansgruppen ifrån, medan verkstad och konsument drar ifrån något om vi enbart mäter försäljningsutfallet. Granskar vi den faktiska vinstförändringen får de fyra toppsektorerna sällskap även av byggsektorn, medan finans tappar. IT/tele är sämst i två av tre rangordningar och näst sämst i den tredje, där byggsektorn kniper sistaplatsen. Det är försäljningsutfallet mot prognos.

Och slutsatsen..

Bolagen i toppgruppen är tänkt för den placerare som vill klara en utveckling aningen bättre än index de kommande tolv månaderna och med ganska god stabilitet. Det är nämligen relativt stor chans att toppgruppen fortsätter att överprestera ytterligare ett år. Detsamma gäller faktiskt även bottenbolagen. Troligen kommer nämligen en eller ett par av bolagen att lämna bottenträsket och därmed belönas med spektakulära kursuppgångar. Frågan är bara vilka, för nästan lika säkert är att de flesta i botten kommer att hålla sig kvar på den undre halvan.   

 

 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar