UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.45

11:50 / 13 november 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-11-06 t.o.m. 2017-11-12.

Cherry: Styrelseledamot Clas Ruthberg har köpt 5 000 st aktier till kurs 48,80 kr. 

Eurocon: Företagsledare Tord Kostet har totalt sålt 14 655 st aktier till snittkurs 7,20 kr.

Ework: VD Zoran Covic har köpt 90 000 st aktier till kurs 96,50 kr. Vice VD Magnus Eriksson har köpt 72 000 st aktier till kurs 96,50 kr. Styrelseledamot Staffan Salén har sålt 108 000 st aktier till kurs 96,50 kr. Samtliga transaktionen skedde utanför handelsplats.

FastPartner: VD Sven-Olof Johansson har köpt 156 023 st aktier till en snittkurs om 136,46  kr.

Hoylu:  Christi McCorkle (VP of Product)  har förvärvat 21 144 st aktier. Niel Fishman (Chief Engineer) har förvärvat 95 st aktier. Christian Johnsson (VP Business Development) har förvärvat 104 416 st aktier. Travis Beaven (Chief Product Officer) har förvärvat 93 975 st aktier. John Cary (Chief Information Officer) har förvärvat 130 520 st aktier. Stein Revelsby (CEO) har förvärvat 93 975 st aktier. Karl Wiersholmy (CFO) har förvärvat 93 975 st aktier. Jon August Ullmark (Styrelseledamot) har förvärvat 65 234 st aktier. Petter Ericson (Cheif Scientist) har förvärvat 20 883 st aktier. Samtliga transaktioner gjordes till kurs 3,57 kr, transaktionerna skedde utanför handelsplats.

Lammhults: Håkan Johansson, närstående till Ulrika Johansson Ståhl, har förvärvat 4 000 aktier till en snittkurs om 48,70 kr. Jimmy persson, Supplychain Director har förvärvat 1 097 st aktier till kurs 48,24 kr. Även Johan Karl Gustav Ragnar, VD i dotterbolag, har förvärvat 5 356 st aktier till en snittkurs om 49,25 kr. 

Moment Group: VD Per Mattisson har köpt 900 st aktier till kurs 18,00 kr. Styrelseledamot Jan Friedman har förvärvat 10 746 st aktier till en snittkurs om 19,55 kr. 

MSC Group: VD Lars Save har köpt 265 000 st aktier till kurs 1,89 kr.