UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.47

14:37 / 27 november 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-11-20 t.o.m. 2017-11-26.

Addnode Group: Suppleant Dick Hasselström har via bolag avyttrat 400 065 aktier till en kurs av 69,50 kr. 

AlcadonStyrelseledamot Stefan Charette har via bolag förvärvat sammanlagt 14 687 aktier till kursen 37,73 kr. 

Atrium Ljungberg: Företagets VD Annica Ånäs har förvärvat 1000 aktier för 131,50 kr. 

Boule DiagnosticsProduktionsdirektör Hans Johansson har avyttrat 10 000 aktier för 282,00 kr. 

Cavotec: Dominique Colas-Popesco som är nästrående till Popesco Ottonel (Director Cavotec SA) har avyttrat först 14 262 aktier till kursen 22,93 kr och sedan ytterligare 9452 aktier för 23,07 kr och slutligen följt av en sista avyttring på 11 968 till kursen ca 23,00. Styrelseledamot Lars Stefan Widegren har avyttrat 25 000 aktier till kursen 23,00 kr. VD Mikael Norin har förvärvat 1506 aktier till kursen 22,60 kr och sedan 75 000 till kursen 23,00 kr. 

Diös: Magnus Stark som är närstående till affärsområdeschefen för Västernorrland Sofie Stark har förvärvat 1000 st aktier till kursen 56,00.

HoyluAffärsutvecklare Daniel Segui har förvärvat 52 208 aktier till priset av 3,57 kr. 

LammhultsJohan Karl Gustav Ragnar som är VD i ett dotterbolag har förvärvat 1803 st aktier till kursen 48,03 kr. 

MSC Group: VD Lars Save har förvärvat aktier i två omgånger, först 11 666 aktier till kursen 1,80 kr och sedan 75 000 st för 1,78 kr. 

Nordic LeisureStyrelseledamot Ludwig Pettersson har förvärvat aktier, först 7246 st till kursen 22,60 kr, sedan 1885 aktier för 22,70 kr, 18 212 aktier för 23,00 kr, 2705 för 22,90 kr och 1715 för 22,80 kr. 

Orasolv: Styrelseledamot Torbjörn Gunnarsson har förvärvat 411 828 aktier till kursen 0,21 kr. 

PolygieneCFO Ulrika Björk har förvärvat 10 000 aktier för 12,00 kr. 

Samhällsbyggnadsbolaget: Affärsutvecklingschef Oscar Lekander har förvärvat 15 000 aktier till kursen 6,15 kr.