UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.46

11:51 / 20 november 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-11-13 t.o.m. 2017-11-19.

AlcadonStyrelseledamot Stefan Charette har via bolag förvärvat sammanlagt 61 583 st aktier till kursen 38,00 kr. 

Boule DiagnosticsVD för dotterbolag Claes Blanche har avyttrat 10 000 st aktier till kursen 281,00 kr. 

Cavotec: Dominique Colas-Popesco som är nästrående till Popesco Ottonel (Director Cavotec SA) har avyttrat 4189 st aktier till kursen 23,30 kr.

DistIT: DistIT's VD Siamak Alian har förvärvat först 412 st aktier till kursen 43,80 kr och sedan ytterligare 550 för 45,60 kr. Sedan har han slutligen även förvärvat 2000 st aktier till kursen 45,80 kr. 

Diös: Magnus Stark som är närstående till affärsområdeschefen för Västernorrland Sofie Stark har förvärvat 2000 st aktier á 56,00 kr vilket skedde utanför handelsplats. 

Elos Medtech: Styrelseledamoten Thomas Öster har förvärvat 800 st aktier till kursen 80,50 kr. 

Eurocon: Tord Kostet som sitter i företagsledningen har avyttrat 10 000 st aktier till kursen 7,40 kr. 

Fast Partner: Fast Partners VD Sven-Olof Johansson har förvärvat först 693 st aktier till kursen 136,30 kr, sedan ytterligare 1433 aktier för 137,00 kr och slutligen 2258 aktier för 136,00 kr.

LammhultsJohan Karl Gustav Ragnar som är VD i dotterbolag har förvärvat 3000 st aktier till kursen 47,50 kr. Håkan Johansson, närstående till VD för dotterbolaget Lammhults Möbel AB Ulrika Johansson Ståhl, har förvärvat 671 st aktier till kursen 46,50 kr, sedan 329 aktier för 46,70 kr, 376 aktier för 47,00 kr och slutligen 624 aktier för 46,80 kr. 

Samhällsbyggnadsbolaget: Aktiebolaget Äpplet som är närstående till VD Pär-Ola Mannefred har förvärvat 15 288 st aktier för 6,45 kr. Styrelseledamot Sven-Olof Johansson förvärvade 6 000 000 st A-aktier till riktkursen 6,70 kr. Båda dessa förvärv skedde utanför handelsplats.