UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.44

15:51 / 6 november 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-10-30 t.o.m. 2017-11-05.

AddtechAffärsområdeschef Niklas Stenberg har sålt 1 000 st aktier till kurs 182,50 kr. 

Cassandra Oil: VD för dotterbolag Jan Jakobsson, Senior Advisor Per Olsson, samt CFO Lotta Hedman har valt att teckna aktier i bolagets emission. De har tecknat 16 221 st, 29 621 st, respektive 8 476 st aktier vardera. Kursen sattes till 0,60 kr per aktie.

Invisio Communications: Styrelseledamot Annika Andersson har förvärvat 3 000 st aktier á 81,00 kr. Samtidigt har Liselott Höjgård Hansen, närstående till VD Lars Höjgård Hansen, sålt 43 000 st aktier till kurs 80,50 kr. 

JLT Mobile Computers: Eric Miller, VD JLT USA, har totalt avyttrat 60 000 st aktier till kurs 5,15 kr.

Lammhults: Redovisningschef Carola Freij har via bolag köpt 400 st aktier á 51,50 kr. Dessutom har Håkan Johansson, närstående till Ulrika Johansson Ståhl (VD för dotterbolaget Lammhults Möbel), totalt förvärvat 1 200 st aktier till snittkurs 51,85 kr. 

Stendörren: Johan Wärmé, närstående till styrelseledamot Jenny Wärmé, har köpt 300 st aktier till kurs 69,50 kr.