UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Elos Medtech - Reportage från platsbesök i Timmersdala och Microplast

15:55 / 28 november 2017 Article

I förra veckan var vi på Remium på ett platsbesök hos Elos Medtech och dess två svenska produktionsanläggningar i Skövde och Skara. Här följer ett kort reportage från besöket.

Timmersdala

Anläggningen i Timmersdala utanför Skövde producerar implantat och instrument för dental, ortopedi och hörsel. Produktionsanläggningen har således verksamhet inom fyra av koncernens totalt fem affärsområden (Dental Implant Systems, Orthopedics, Hearing Device & Vibration samt Other Medical Areas. I fabriken produceras både implantat och verktyg (instrument). Implantat är de objekt som placeras i kroppen medan instrumenten är de verktyg som används för att fixera eller ta loss implantaten. På fabriken i Timmersdala arbetar ungefär 100 personer.

Allt startade för mer än femtio år sedan då doktor Brånemark i Timmersdala, i samband med sina universitetsstudier, upptäckte att benvävnad kan växa samman med titan. Det var alltså Brånemarks upptäckt som ligger till grund för att vi än idag använder titan vid olika typer av implantat. 

Produktionen i Timmersdala är precis som bolagets andra anläggningar helt inriktad på medicinteknik. Kraven för att producera medicintekniska produkter är höga och omfattas av diverse certifieringar exempelvis ISO 13486. Certifieringen ISO 13485 är en standard för kvalitetsledning avsedd för medicinteknisk klassificering och beskriver hur apparatur som är avsedd att användas inom sjukvården skall hanteras.

Vi fick en rundvandring av anläggningens VD, Peter Johansson i fabriken. Peter förklarade och visade hur hela produktionsprocessen går till.

Peter Johansson (i mitten), VD på Elos Medtech i Timmersdala AB


Som vi tidigare nämnde så är kraven för denna typ av produkter rigorösa. Produkterna kontrolleras succesivt under tillverkningsprocessen för att säkerställa god kvalitet. Varje produkt förses med en unik kod. Denna märkning möjliggör så att varje produkts ursprung och kvalitet kan kontrolleras i efterhand. Dessutom är dokumentationen i övrigt omfattande. Många av produkterna, exempelvis skruvar och borr som används vid tandimplantat är så små att det finns utställda mikroskop vid varje arbetsstation.

Vissa av produkterna produceras dessutom i renrum. Renrummen har kontrollerade nivåer av föroreningar och en övertrycksventilation för att stängda ute miljöföroreningar och exempelvis damm och smuts.

Produkterna, som både tillverkas i rostfritt och titan (beroende på användningsområde), förpackas sedan i sterila förpackningslösningar. Den absoluta majoriteten av tillverkningen sker på kontrakt åt andra företag som äger produkten. Spannet mellan olika produkter är stort, det tillverkas allt från höftleder till implantat för hörapparater. Elos tillverkar även bolagets egna produkter. Bolaget har en ambition om att öka denna andel egna produkter kontinuerligt.

Precisionsarbete, från råvara till skruv (titan)


Microplast

På eftermiddagen var det dags att besöka bolagets andra svenska produktionsanläggning, Microplast i Skara, som ligger cirka 30 minuters bilväg från Timmersdala, där Mathias Andersson, VD Elos Medtech Microplast AB, tog emot och ledde oss runt.

Fabriken i Skara är, till skillnad från anläggningen i Timmersdala, enbart inriktad på plastproduktion i olika former. Elos förvärvade Microplast i Skara år 2011. De produkter som tillverkas i fabriken är exempelvis förvaringskärl för blodanalyser och engångsartiklar för kliniska analyser. Bolagets kompetens finns främst inom mindre detaljer med snäva toleranser, 0,01 – 0,03 gram. Materialen är huvudsakligen högtemperatursplaster och plaster med kemikalieresistens. Bolaget har även god kompetens inom verktygskonstruktion, det vill säga de formar som plasten sedan sprutas i.

 

Likt fabriken i Timmersdala har Microplast i Skara de olika certifieringar som krävs för att producera medicintekniska produkter. Fabriken karaktäriseras av en väldigt hög grad av automation och produktionen pågår 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Fabriken har byggts ut i ett antal omgångar för att möta den ökade efterfrågan. På fabriken i Skara arbetar ungefär 30 personer och under 2016 omsatte Microplast 47,8 MSEK. Bolaget har identifierat en rad synergieffekter mellan fabriken i Timmersdala och Skara, vilket är positivt då Elos kan säkerställa att kvaliteten är god. 

Not: Utöver de två svenska anläggningarna har Elos även verksamhet i Danmark, USA och Kina.