UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - SBB, Swedol & Transiro

16:07 / 30 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q3 2017 uppgår till 375 MSEK. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 125 MSEK och driftnettot till 262 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om ca. 70%.


Nettoomsättningen under Q3 2017 är publicerad sedan tidigare av bolaget och förväntas uppgå till 688,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 11,4% (säsongsjusterat 13,2%) jämfört med motsvarande period föregående år. Våra analytiker förväntar sig att rörelseresultatet blir 65,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 13:00.Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 0,77 MSEK. Rörelseresultatet förväntas bli -1,24 MSEK.