UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Lammhults, Magnolia bostad, Poolia, SECITS, TagMaster

15:34 / 26 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 238 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 15,9% jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,7 MSEK  motsvarande en marginal om 7,4%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:30

 


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 88,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -63,7% jämfört med samma period föregående år. Det justerande rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,5 MSEK motsvarande en marginal om 5,1%.

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en omsättning om 192 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 7,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,9%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 07:00.

 


Remiums analytiker förväntar sig under H2 en nettoomsättning om 18,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 45% jämfört med samma period föregående år. EBITDA förväntas bli -1,6 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

 Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 49,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 73% jämfört med samma period föregående år. EBITDA förväntas bli 4,7 MSEK, motsvarande en marginal om 9,4%.