UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Cavotec, Eurocon & GARO

16:07 / 30 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 52,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 3,9% jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,7 MSEK  motsvarande en marginal om 5,1%.

Rapporten förväntas publiceras cirka kl. 12:00

(Klicka på bilden för att förstora)

 


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 48 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 7,4% jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,4 MSEK motsvarande en marginal om 9,2%.

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en omsättning om 195,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 31,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 29,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,1%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 07:30.

(Klicka på bilden för att förstora)