UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Catena, DistIT, HMS Networks

15:22 / 26 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q3 2017 uppgår till 228 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 24,2% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 113 MSEK och driftnettot till 177 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 77,8%.

Rapporten förväntas publiceras innan börsöppningen.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 17 en nettoomsättning om 445 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 13,8% jämfört med samma period föregående år. EBITDA förväntas bli 17,7 MSEK, motsvarande en om 4,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 311 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 22,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 70,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 22,6%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.