UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Moment Group, Orasolv, Sportamore, Swedencare & VBG Group

13:08 / 25 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 201 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 46,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -11,3 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 21 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli -1,5 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Bolaget kommer hit på en lunchpresentation tis 31/10. Anmälning sker här.

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 180 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14% jämfört med samma period föregående år. Justerat EBITDA förväntas bli 1,7 MSEK, motsvarande en marginal om 1,0%. Notera att bolaget har kommunicerat engångskostnader om 20-25 MSEK hänförligt lagerflytt. 3,4 MSEK är tagna under Q1-Q2 och under Q3 räknar vi med 18 MSEK.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 22,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 70,0% jämfört med samma period föregående år. Justerat EBITDA förväntas bli 7,3 MSEK, motsvarande en marginal om 32,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:30.

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 709 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 111% jämfört med samma period föregående år. Justerad rörelseresultat förväntas bli 107 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,1%.