UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - eWork, FastPartner, FormPipe & GHP

14:51 / 25 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 2144,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 30,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 21,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:30

 


Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q3 2017 uppgår till 345 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 9,3% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 183 MSEK och driftnettot till 241 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 69,9%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 87,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 5,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 7,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:45.

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 192 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 0,8% jämfört med samma period föregående år. EBITDA förväntas bli 1,3 MSEK, motsvarande en marginal om 0,7%.

 Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.