UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Addnode, Addtech, Alcadon, Bredband2 & Eolus Vind

14:12 / 25 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 565 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 21% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 34,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,1%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:30

 Remiums analytiker förväntar sig under Q2 17/18 en nettoomsättning om 1873 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 13% jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet förväntas bli 169 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:30.

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 116 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 78,9% jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet förväntas bli 12,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,9%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.

 Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 135 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 17,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 13,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,8%.

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q4 16/17 en nettoomsättning om 298,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 411,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 14,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,7%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:30.