UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Pricer & Probi

13:42 / 24 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 217 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 3,4% jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet förväntas bli 24,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11,3%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00


 

Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 114 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 28% jämfört med samma period föregående år. EBITDA förväntas bli 12,9 MSEK, motsvarande en marginal om 11,3%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:30.