UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Midsona, Studsvik & Uniflex

13:52 / 19 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 594 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 13,8% jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet förväntas bli 34,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,8%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00

Klicka på bilden för att förstora

 Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 196,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 19,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 13,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,0% .

Rapporten förväntas publiceras kl. 13:00.

Klicka på bilden för att förstoraRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 306 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 0,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 14,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,6%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 13:30.

Klicka på bilden för att förstora