UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - JLT, MSAB, Proact, Vitec

11:25 / 19 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 29,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 2,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,7%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08.00.

Klicka på bilden för att förstoraRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 87,4 MSEK. MSAB aviserade under kvartalets slut att bolaget tagit en stororder innebärande intäkter om 19 MSEK i Q3. Då MSABs försäljning under Q3 ifjol var 72 MSEK samtidigt som bolaget mycket sällan aviserar stororder, är vår bedömning att tillväxten blir stark och uppgår till 22% y/y. Rörelseresultatet förväntas bli 28,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 32,3%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.

Klicka på bilden för att förstoraRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 695 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 17% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 31,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,5%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.

Klicka på bilden för att förstora

 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 219 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 33% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 32,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:30.

Klicka på bilden för att förstora