UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Enzymatica & ITAB Shop Concept

13:30 / 31 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 21,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 78,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -8,2 MSEK motsvarande en negativ marginal.

 


Remiums analytiker förväntar sig att omsättningen under Q3 uppgår till 1785 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 32,0% jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet förväntas uppgå till 179 MSEK motsvarande en marginal om 10,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl 12.00.