UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Dedicare, Doro, Elos Medtech & Fortnox

11:52 / 23 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 218 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 26,2% jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet förväntas bli 23,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00

Klicka på bilden för att förstoraRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 489 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 35,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,2%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.

Klicka på bilden för att förstora


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 140,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 11% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 9,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,6%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.

Klicka på bilden för att förstora


 


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 67,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 38% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 20,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 31,0%.

Klicka på bilden för att förstora