UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - BioGaia, Diös, Lagercrantz (Q2) & Nolato

13:29 / 24 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 140 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 11% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 50,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 36,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00Remiums analytiker förväntar sig att hyresintäkterna under Q3 2017 uppgår till 437 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 30,8% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 225 MSEK och driftnettot till 286 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 65,4%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 07:00.


Remiums analytiker förväntar sig under Q2 (jul-sep) en nettoomsättning om 753 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 10,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 81 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:00.Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 1393 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 34,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 139 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,0%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 14:30.