UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - Avensia, Christian Berner Tech Trade & Elanders

14:03 / 18 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


 

Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 39,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 41% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 3,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,4%.

Klicka på bilden för att förstoraRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 105,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 8,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 7,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,2%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 12:00.

Klicka på bilden för att förstoraRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 2182 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 16% jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet förväntas bli 69 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,1%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 13:00.

Klicka på bilden för att förstora