UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q3 - INVISIO Communications

14:42 / 27 oktober 2017 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format. Klicka på bolagets logotyp för att se fler nyckeltal.


Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 82,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på -4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,7 MSEK  motsvarande en marginal om 17,9%.

Rapporten förväntas publiceras kl. 08:30