UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Indentive

09:25 / 6 oktober 2017 Article

Vi välkomnar idag Indentive som nytt bevakat bolag på Introduce.

Indentive - Öppen IoT-plattform för operatörsmarknaden

Indentive är verksamt inom app-utveckling, cloud-lösningar och Internet of Things (IoT)-teknologi. Bolaget har två affärsområden, Utvecklingshuset som kan liknas vid en konsultverksamhet samt Connective, en öppen IoT-plattform som riktar sig till operatörer på fibermarknaden.

Indentive grundades 2011 av sex konsulter med kunskap inom framförallt teknik för TV och media. Bolaget är specialiserat på app-utveckling, cloud-lösningar och IoT-teknologi. Sedan 2015 har Indentive satsat stora resurser på utveckling av en egen produkt inom IoT. Resultatet är Connective, en operatörsbaserad produkt som möjliggör en horisontell tjänsteplattform för olika IoT-tjänster. Indentive arbetar idag nära ett flertal operatörer, stadsnät, fastighetsbolag samt elbolag i Sverige och har erfarenhet även av den internationella operatörsmarknaden. Bolaget har, som nämnts ovan, två affärsområden - Connective och Utvecklingshuset. Mer om dessa nedan.

Connective lanserades under 2017 och riktar sig till kommunikationsoperatörer inom fibernät. Connective är en öppen plattform som ger operatöreren möjlighet att erbjuda kunderna hela infrastrukturen för IoT som, vid sidan av Bredband, TV och telefoni, blir ytterligare en tjänstevertikal. Att plattformen är öppen innebär att flera olika tjänsteleverantörer kan erbjuda exempelvis ett larm med övervakning och skalskydd i konkurrens med varandra. Därtill möjliggör plattformen ett samlat användargränssnitt för slutkunden där samtliga produkter och tjänster inom IoT, som slutkunden väljer att använda, kan anslutas. Affärsmodellen har flera intäktsströmmar där den viktigaste, åtminstone initialt, är en månatlig intäkt per slutkund via kommunikationsoperatören. Därutöver kommer Indentive att erhålla en andel av värdet på de tjänster och den hårdvara som säljs genom Connective. Typiska tjänster är exempelvis försäkringslösningar där IoT-utrustning installeras i hemmet i syfte att upptäcka hot om brand och fuktläckage, mätning av vatten/el/värme, larmtjänster samt styrning (automatisk och manuell) av t.ex. belysning , media och vitvaror. För 2017 är bolagets målsättning att ha minst en operatör i drift. I slutet av 2018 är målet att ha minst en internationell kund med mer än 250 000 slutkunder i drift. För 2019 gäller detsamma fast då en operatör med minst 1 000 000 slutkunder.

Affärsområdet Utvecklingshuset är lönsamt och består av cirka 30 utvecklare, främst verksamma inom utveckling av kundanpassade lösningar för strömmande media. Debitering sker vanligtvis per timme men även fastpris-projekt förekommer. Utvecklingshuset används främst som en inhyrd utvecklingsavdelning där man utvecklar, designar och implementerar hela system. Vidare sköter Utvecklingshuset sedan support, drift och underhåll av dessa system, företrädesvis för leverans av IP-TV. Affärsområdet utvecklar och sköter drift och support även för Connective.

Indentives aktie är planerad att listas på First North med kortnamn INDEN B. Se bolagets prospekt.

Erbjudandet ser ut enligt följande: 

Teckningskurs: 18,0 SEK per unit
Anmälningsperiod: 6 okt - 20 okt 2017
Besked om tilldelning: 26 okt 2017
Beräknad likviddag: 30 okt 2017
Beräknad första handelsdag First North: 13 nov 2017

 

Bolagets VD Lars-Thomas Rasmussen håller lunchpresentationer (12.00) hos Remium den 10e respektive 17e oktober. Följ länken för anmälan. 

 

Läs mer om bolaget på Introduce här, såsom bolagsbeskrivning, pressmeddelanden, kalender och intervjuer.


Intervju

Inledningsvis berättar Indentives VD Lars-Thomas Rasmussen kortfattat om sig själv samt bakgrunden till Indentive. Han beskriver sedan IoT-markanden och Indentives banbrytande produkt Connective. Vidare berättar han om Connectives användningsområden samt hur konkurrenssituationen ser ut. Avslutningsvis återger han en motivering till varför man ska investera i Indentive. 


Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.