UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förra veckans insynstransaktioner bland bolagen på Introduce v.44

09:29 / 31 oktober 2017 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce, vi omnämner de transaktioner som fram till publiceringstillfället för denna artikel har rapporterats in till Finansinspektionen. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg.

Mätperioden för denna artikel avser fr.o.m. 2017-10-23 t.o.m. 2017-10-29.

Addnode Group: VD Johan Andersson har totalt köpt 1 500 st aktier á 67,50 kr.

Bredband2: Försäljningschef Joachim Landhager har köpt 100 000 st aktier till snittkurs 1,01 kr.

Brighter: Henrik Norström, Vice VD, har sålt 230 st aktier till kurs 11,00 kr. 

Dedicare: Styrelseledamot Anna Lefevre Skjöldebrand har köpt 100 st aktier till kurs 105,00 kr. 

JLT Mobile Computers Incentive: CEO JLT US har totalt sålt 53 000 st aktier till snittkurs 5,03 kr.

Lammhults: Johan Karl Gustav Ragnar, VD i dotterbolag, har köpt 4 000 st aktier á 51,75 kr.

Magnolia Bostad: Styrelseledamot Viveka Ekberg har köpt 5 600 st aktier till kurs 61,50 kr.

Pricer: Styrelseledamot Bernt Ingman har köpt 30 000 aktier till kurs 8,82 kr. Styrelseledamot Jonas Guldstrand har även köpt 5 500 aktier á 8,75 kr.

SJR: Björn Sprängare, styrelseledamot, har köpt 2 508 st aktier á 44,90 kr.